کد گروه

Jav-add-0100

مشخصات فنی

ژل جداکننده سرم خون

Image

بسته بندی

20 Kg in Drum

ثبت سفارش

به منظور رفع نیاز در بخش بهداشت و درمان و با توجه به نیاز بسیار گسترده در این بخش، این گروه محصولات در شرکت ژاو افزونه آور فرموله شده و در حال حاضر در مرحله ساخت پایلوت قرار دارد.
 محصول جدید شرکت ژاو افزونه آور Jav-add-01001 یک ترکیب پلیمری با فناوری بالا است که به عنوان ژل جدا کننده سـرم خون در لوله های آزمایشـگاه های تشـخیص طبی کاربرد دارد. این ژل در شــرکتهای ســازنده لوله های مخصــوص جمع آوری خون در لوله ها تزریق شده و به تفکیک سرم ازسایر اجزای خون کمک میکند.
 با توجه به اینکه تقریبا تمام آزمایشهای تشخیصی خون روی بخش پلاسما یا سرم انجام می شود تفکیک کامل سرم از گلبولها برای انجام آزمایش ضروری است. اینکار در آزمایشگاه های تشــخیص طبی با اســتفاده از دســتگاه ســانتریفیوژ انجام میشــود و کیفیت ژل در این تفکیک بسیار موثر است.


Image
.در صورتی که در زمینه مواد افزودنی مورد نیاز صنایع شیمی نیاز به مشاوره دارید با ما تماس بگیرید
X