کد گروه

Jav-add 0300
 

مشخصات فنی

ماده افزودنی (ادتیو) بهبود دهنده بار پذیری

Image

بسته بندی

15 Kg in PE Bags

ثبت سفارش

ماده افزودنی  بهبود دهنده بار پذیری رنگ پودری، عنوان یک نمک فلزی در فرمول رنگ های پودری وارد شده و با کمک به توزیع یکنواخت بار در پودر پوششی در زمان اعمال پودر، به افزایش راندمان نشست پودر، و همچنین نشست یکنواخت پودر در قسمتهای مختلف قطعه تحت رنگ آمیزی کمک میکند. استفاده از این محصول بخصوص در رنگهای پودری که دارای درصد رزین کم هستند یا دانه بندی بسیار ریز دارند توصیه میشود.
در صورتی که در زمینه مواد افزودنی مورد نیاز صنایع شیمی نیاز به مشاوره دارید با ما تماس بگیرید
X