کد گروه

newadd-1603

مشخصات فنی

ماده افزودنی (ادتیو) گاز زدای رنگ پودری

Image

بسته بندی

25 Kg in PE Bags

ثبت سفارش

گاززدا چگونه سطح پوشش های پودری را بهبود میدهد ؟
در حین اعمال پودرهای پوششی روی سطح زیرآیند، همیشه مقداری از هوا در بین ذرات پوشش گرفتار میشود . همچنین معمولا مقداری هوا بین ذرات بسیار کوچک تشکیل دهنده فرمول رنگ از قبیل پیگمنت ها و پرکننده ها و رزینی که دور آنها را گرفته است، باقی می ماند .در حین فرایند پخت ، این حبابهای هوا در تلاش هستند تا از پوشش خارج شوند. اگر این فرایند در زمان کوتاه قبل از سخت شدن فیلم پوشش انجام نشود، رد خروج هوا در سطح پوشش به شکل سرسوزنی یا اتشفشانی باقی می ماند و این محلها می توانند موجب افزایش سرعت خوردگی سطح زیر ایند شوند. حضور گاززدا موجب می شود که هوای محبوس با سرعت بیشتری خارج شده و پوشش نهایی دارای سطح یکنواخت بدون آثار سوراخهای سوزنی باشد.
Image
در کدام فرمولهای پوشش های پودری باید از گاززدا استفاده شود؟
 در رنگ های براق و بعضی از رنگ های نیمه براق و مات و همچنین رنگ های دارای سطوح کاملا صاف

مقدار مصرف گاززدا در فرمولهای مختلف رنگ چگونه تغییر میکند؟
 مقدار توصیه شده از ۰.۳ تا ۰.۸ درصد وزنی نسبت به فرمول است .برای رنگ های نیمه براق و مات و رنگهای طرحدار مثل چرمی ها بهتر است از مقادیر کمتر استفاده شود. باید توجه شود استفاده از گاززدا در رنگهای طرحدار ممکن است منجر به تغییر الگو های طرح روی سطح رنگ شود
استفاده از این ماده در رنگهای سنباده ای توصیه نمیشود

گاززدا چگونه به فرمول رنگ پودری اضافه میشود؟
این ماده پیش از همگون سازی در اکسترودر به سایر مواد اضافه میشود
در صورتی که در زمینه مواد افزودنی مورد نیاز صنایع شیمی نیاز به مشاوره دارید با ما تماس بگیرید
X