کد گروه

newadd-1602

مشخصات فنی

ماده افزودنی (ادتیو) روانساز رنگ پودری

Image

بسته بندی

20 Kg in PE Bags

ثبت سفارش

روانساز چگونه سطح پوشش های پودری را بهبود میدهد؟
روانساز در فرایند ذوب پودر های پوششی، به سطح پوشش مهاجرت کرده و با کاهش گرادیان کشش سطحی باعث افزایش طول موج در سطح رنگ می شود و در نتیجه سطح رنگ صاف تر به نظر می رسد.
تصاویر زیر اثر روانساز برسطح نهایی پوشش را نشان میدهد
Image
Image
در کدام فرمولهای پوشش های پودری باید ازروانساز استفاده شود؟
روانساز رنگ پودری  از اجزای اصلی  در فرمول پوششهای دارای سطوح صاف است . همچنین در برخی موارد برای کمک به ایجاد سطح مورد نظر در پوششهای طرح دار استفاده از آن معمول است

مقدار مصرف روانساز در فرمولهای مختلف رنگ چگونه تغییر میکند؟
مقدار توصیه شده عمومی از ۰.۷ تا ۱.۵ درصد وزنی نسبت به فرمول است .برای رنگهای طرحدار مثل چرمی ها بهتر است مقادیر بسیار کمی از آن ممکن است استفاده شود

روانساز چگونه به فرمول رنگ پودری اضافه میشود؟ 
این ماده پیش از همگون سازی در اکسترودر به سایر مواد اضافه میشود
در صورتی که در زمینه مواد افزودنی مورد نیاز صنایع شیمی نیاز به مشاوره دارید با ما تماس بگیرید
X