ارسال اولین محموله صادراتی ژاو افزونه آور

اولین محموله صادراتی شرکت ژاو افزونه آور ارسال شد
پس از همراهی و اعتماد مصرف کنندگان عزیز محصولات ژاو افزونه آور در ایران , در گام دوم اولین محموله روانساز و گاززدای رنگ پودری ژاو افزونه آور در مهر ماه ۱۴۰۰ به کشور ترکیه صادر شد